HEDEF YKS KOORDİNATÖRLERİ TOPLANTISI

HEDEF YKS KOORDİNATÖRLERİ TOPLANTISI

Hedef YKS Koordinatörleri İl bazlı zümre kurulu toplantısına okulumuz YKS koordinatörü İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenimiz Nergiz Önce katılmıştır.Gündem maddeleri eklenmiştir.

01.03.2024 66

01-03-2024